Điều khoản dịch vụ

Fadocare mang đến cho bạn cơ hội hợp tác kinh doanh mà không phải bỏ bất kỳ đồng vốn nào nhưng vẫn có thu nhập thông qua việc hưởng tiền hoa hồng khi giới thiệu sản phẩm của chúng tôi có gắn kèm mã giới thiệu của bạn đến khách hàng.
Đặc biệt, khi hợp tác với chúng tôi, bạn không phải chịu bất cứ một ràng buộc, áp lực nào về doanh số. Bạn tự quyết định doanh số, tự quyết định thu nhập (Hoa hồng) của mình. Mọi sự chủ động chúng tôi luôn dành cho bạn.

A. ĐỊNH NGHĨA

1. “Affiliate Marketing” hay còn gọi là kênh tiếp thị liên kết, là hình thức quảng bá sản phẩm của Bên A thông qua trang của Bên B/các trang liên kết của Bên B để quảng bá sản phẩm đến Khách hàng

2. “Đối tác đăng ký trên Hệ thống Affiliate của Fadocare” (Sau đây gọi tắt là “Advertiser”): Là đơn vị, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, với mong muốn tối ưu và gia tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến cho Trang Bán Hàng (website fadocare.com).

3. “Publisher”: là một cá nhân hoặc một công ty có khả năng phân phối, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của Bên A tới Khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông của họ như web hoặc blog, và những nhà phân phối này sẽ nhận được mức hoa hồng theo từng chiến dịch tham gia

4. “KOLs”: là các Beauty Blogger, Travel Blogger… sẽ hoạt động như một Publisher để quảng bá sản phẩm của các Advertiser và nhận mức hoa hồng theo từng chiến dịch tham gia

5. “Chiến dịch” là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ Bên B các trang liên kết của Bên B (có đăng ký tham gia dịch vụ Affiliate từ Bên A) nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách hàng và thực hiện hành vi mua hàng.

6. “Banner” là hình thức hiển thị các hình ảnh, video, các nút, liên kết văn bản chứa nội dung quảng cáo, trên môi trường internet, của Bên A và do Bên A thiết kế hoặc phê duyệt.

7. “Video clip và hình ảnh đánh giá sản phẩm” là video clip và hình ảnh giới thiệu sản phẩm và các đặc tính, ưu điểm, nhược điểm của sản phẩm nhằm mục đích quảng bá cho sản phẩm.

8. “Khách Hàng” được hiểu là các cá nhân được chuyển tiếp tới trang bán hàng bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên B đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên B.

9. “Thời Gian Lưu Cookie”: Trong khoảng thời gian lưu cookie kể từ ngày Click cuối cùng, Khách hàng quay trở lại website của Bên A mua hàng, sẽ được tính là Khách hàng của Bên B. Và thời gian quy định lưu Cookie sẽ là 30 ngày cho Website.

10. “Mạng xã hội” là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác. Mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn các trang mạng như Facebook, Youtube, Tiktok, Wechat, Bigolive….

11. “Nguyên tắc nhấp chuột cuối cùng” là trường hợp một Khách hàng/người dùng internet có Đơn hàng thành công từ nguồn quảng cáo do Bên B đăng và từ trang mạng của Bên thứ ba khác cùng cung cấp dịch vụ cho Bên A tương tự Bên B (kiểu hình thức hợp tác Affiliate Marketing – chia sẻ doanh thu bán hàng), khi đó, Đơn hàng thành công sẽ được tính cho trang mạng mà Khách hàng/người dùng internet có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Trang Bán Hàng
Trong trường hợp Khách hàng/người dùng internet được chuyển tiếp tới Trang Bán Hàng từ hệ thống của Bên B, tiếp sau đó lại tiếp tục truy cập tới Trang Bán Hàng thông qua các hệ thống quảng cáo khác của Bên A (không bao gồm vào trực tiếp Trang Bán Hàng của Bên A hoặc vào thông qua search tự nhiên) và có Đơn hàng thành công sẽ không được tính cho Bên B.

12. “Nguyên tắc giới hạn đơn hàng” (No reoccur): là trường hợp Khách hàng có đơn hàng thành công từ nguồn quảng cáo do Bên B đăng; sau đó Khách hàng đó có tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo trong thời gian lưu cookies, các đơn hàng phát sinh sau sẽ không được tính cho Bên B.

13. “Thông Tin Mật” là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến Hợp đồng này và những thông tin mà một Bên có thể có được trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng này

B. ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI
1.1 Hai Bên nhất trí thoả thuận hợp tác trên cơ sở cùng có lợi để để quảng bá và thúc đẩy việc bán hàng hóa trực tuyến cho Trang Bán Hàng, Sản phẩm/ Dịch vụ trên Trang Bán Hàng của bên A (sau đây gọi tắt là Trang Bán Hàng).

1.2 Bên A là đối tác của Bên B trong việc phát triển, duy trì trang web, vận hành hoạt động mua bán trên Trang Bán Hàng gồm có đảm bảo nguồn cung hàng hoá, nhận đơn hàng, thu tiền, vận chuyển hàng hoá, hỗ trợ và xử lý các yêu cầu của khách hàng sau khi mua hàng. Bên B chịu trách nhiệm quảng bá cho Trang Bán Hàng và giới thiệu khách về đặt hàng tại Trang Bán Hàng.

1.3 Và nếu là cá nhân thì Bên B sẽ thực hiện thêm các công việc cụ thể như sau:

 • Đăng bài viết, video, hình ảnh đánh giá sản phẩm trên các kênh mạng xã hội của Bên B cho các sản phẩm theo danh sách đề nghị của Bên A.
 • Bên A được quyền sử dụng bài viết, video, hình ảnh đánh giá sản phẩm của Bên B thực hiện theo Hợp đồng này để đăng tải trên các mạng xã hội khác thuộc sở hữu của mình.

1.4 Phạm vi hợp tác: Trên lãnh thổ nước Việt Nam

1.5 Các nội dung và hình thức hợp tác khác: Các vấn đề phát sinh phải được thông báo và thỏa thuận đi tới thống nhất bằng văn bản, những văn bản thỏa thuận mới này được coi là phụ lục Hợp đồng và là một phần không thể tách rời khỏi Hợp đồng.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN A
Trách nhiệm:
2.1 Trong suốt thời hạn của Hợp đồng, Bên A đảm bảo có đầy đủ tư cách cũng như quyền pháp lý để hợp tác với Bên B. Bên A sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của Bên thứ ba liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, quyền sở hữu trí tuệ, giấy phép và bất kỳ khiếu nại nào khác; bồi thường thiệt hại cho Bên B và/ hoặc Bên thứ ba (nếu có) do các hành vi vi phạm của Bên A gây ra;

2.2 Phối hợp với Bên B thực hiện các chương trình quảng bá, tiếp thị, giới thiệu thông tin về Trang Bán Hàng, Sản phẩm/ Dịch vụ trên Trang Bán Hàng đến với khách hàng. Cung cấp đầy đủ cho Bên B các thông tin về Trang Bán Hàng và các chiến dịch quảng bá bao gồm thông tin, hình ảnh, trailer…để Bên B sử dụng cho việc quảng bá và giới thiệu Trang Bán Hàng, Sản phẩm/ Dịch vụ trên Trang Bán Hàng đến khách hàng;

2.3 Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B trước 03 – 05 (ba đến năm) ngày làm việc và được Bên B chấp nhận khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung các điều khoản đã được thỏa thuận tại Hợp đồng hoặc thông tin tại Trang Bán Hàng ảnh hưởng đến việc Bên B và đối tác quảng bá đến khách hàng như thay đổi thông tin dịch vụ, phiếu đăng ký, thay đổi link Sản phẩm, bảo trì hệ thống, hoa hồng áp dụng, điều kiện chấp nhận kết quả. Sau khi thống nhất các điều khoản mới, hai Bên sẽ tiến hành bổ sung phụ lục Hợp đồng ghi rõ nội dung thay đổi và thời gian áp dụng, đưa thành Phụ Lục sửa đổi bổ sung có hiệu lực đính kèm với Hợp đồng này;

2.4 Cung cấp đầy đủ các số liệu thống kê, thông tin đối soát chi tiết, lí do hủy đơn hàng cho Bên B khi có yêu cầu cụ thể từ Bên B (bằng email hoặc văn bản); Bên A phản hồi thông tin cho Bên B với các đơn hàng gửi kiểm tra tình trạng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc;

2.5 Bên A đảm bảo cung cấp đầy đủ các điều kiện mua hàng và dịch vụ cho Khách hàng Bên B phát triển thành công trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình; Bên A có trách nhiệm tư vấn về sản phẩm, cũng như chịu trách nhiệm giải đáp các vấn đề phát sinh khi có khiếu kiện của Khách hàng về Sản phẩm;

2.6 Chịu trách nhiệm về hệ thống Trang Bán Hàng, đảm bảo ổn định và tính chính xác giải pháp hạ tầng kỹ thuật của Trang Bán Hàng cũng như chịu trách nhiệm về an ninh, bảo mật, chịu tải với mọi tình huống của hạ tầng kỹ thuật đó trong thời gian cung cấp Sản phẩm đến người tiêu dùng và trong thời gian hợp tác với Bên B;

2.7 Thông báo kịp thời và phối hợp với Bên B trong việc giải quyết các lỗi kỹ thuật liên quan đến việc đăng ký thành viên, mất đơn hàng trên máy tính và điện thoại và các lỗi trong quá trình sử dụng Trang Bán Hàng của khách hàng; Bên A có trách nhiệm gửi tất cả các lý do để Bên B kiểm tra và rà soát lại đơn hàng bị ảnh hưởng trong thời gian phát sinh lỗi;

2.8 Bên A không được thực hiện các hành vi gian lận, hoặc các biện pháp kỹ thuật, kinh doanh … dẫn đến việc Bên B bị mất các đơn hàng hoặc hoa hồng hợp lệ theo Hợp đồng:

 • Bên A phải luôn ý thức và tìm cách chống các hành vi này diễn ra và xử lý khắc phục sớm nhất nếu có phát hiện;
 • Bên A phải chấm dứt và khắc phục ngay lỗi vi phạm này, đồng thời hoàn trả lại cho Bên B toàn bộ các đơn hàng/ hoa hồng bị mất

2.9 Thanh toán đầy đủ cho Bên B Phí Dịch vụ đúng thời hạn như quy định tại Phần II_Điều Khoản Chi Tiết Của Hợp đồng, và các Phụ lục đính kèm.

Quyền lợi:

2. 10 Trong quá trình hợp tác, Bên A sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào trang thống kê báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ của Bên B, để có thể kiểm tra hàng ngày các kết quả mà Bên B mang lại;

2.11 Dịch vụ Bên A được hưởng là dịch vụ trả tiền dựa trên kết quả thực tế mà Bên B mang lại, vì vậy Bên A sẽ không phải thanh toán trước cho Bên B phần Phí Dịch Vụ Marketing, mà chỉ phải thanh toán định kỳ vào kỳ đối soát;

2.12 Bên A được quyền yêu cầu Bên B tư vấn về các phương thức Marketing hiệu quả để tối ưu cho kết quả của chiến dịch mà Bên A hợp tác với Bên B trong Hợp đồng này;

2.13 Bên A sẽ được Bên B tư vấn về cách thức tối ưu nội dung, hiển thị của Trang Bán Hàng (trong trường hợp cần thiết) để có thể đạt được kết quả tốt nhất của chiến dịch;

2.14 Được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lý, kinh tế liên quan trong trường hợp: Có bất kỳ sự tranh chấp/ khiếu nại về dịch vụ do Bên B cung cấp;

2.15 Được quyền yêu cầu Bên B không sử dụng quảng cáo từ khóa và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Bên A hoặc nhãn hiệu riêng để dẫn đến Trang Sản phẩm của Bên A. Bên A sẽ gửi list từ khóa chi tiết khi hai Bên triển khai Hợp tác.

2.16 Đối với Affiliate sở hữu số lượng lớn Publisher và KOL, bên A đươc quyền yêu cầu bên B cung cấp danh sách Publisher và KOL để bên A xem xét và duyệt trước khi chạy.

2.17 Yêu cầu Bên B thực hiện các trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng, các Phụ lục và các văn bản kèm theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN B
Trách nhiệm:
3.1 Thực hiện quảng bá Trang Bán Hàng, Sản phẩm/ dịch vụ trên Trang Bán Hàng trên nền tảng và các phương tiện truyền thông của Bên B/đối tác của Bên B để đem lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Bên A;

3.2 Cung cấp tư liệu, công cụ và các số liệu cần thiết về nội dung số, bao gồm công cụ kết nối, hệ thống thống kê số liệu, để trao đổi thông tin và hỗ trợ Bên A triển khai những công việc trong phạm vi trách nhiệm của Bên A;

3.3 Hàng tháng (hoặc theo quy định cụ thể khác giữa Các Bên) phối hợp thực hiện việc đối soát, xác nhận số liệu và thực hiện thanh toán theo quy định tại Phần II_Điều Khoản Chi Tiết Của Hợp đồng, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này;

3.4 Có trách nhiệm đảm bảo sử dụng các phương pháp quảng cáo hiệu quả, chuẩn xác, không gây phản cảm, khó chịu cho người dùng và đảm bảo chất lượng thương hiệu cho Bên A;

3.5 Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Bên A không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và có bất kỳ sự tranh chấp/ khiếu nại nào với Bên thứ ba; hoàn toàn tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam;

3.6 Thông báo ngay lập tức đến Bên A (không quá 24 giờ làm việc kể từ lúc phát sinh sự kiện) bằng email hoặc văn bản bất cứ sự kiện nào mà kết quả hay nguyên nhân được tin rằng có thể làm cho công việc bị gián đoạn, chậm lại hoặc bất kỳ sự cản trở nào làm ảnh hưởng đến trách nhiệm công việc quy định trong Hợp đồng;

3.7 Có năng lực pháp luật để cung cấp Dịch vụ, thực hiện các nghĩa vụ, nội dung công việc, hạng mục được quy định trong Hợp đồng

3.8 Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm khác được nêu trong các Phụ lục và các văn bản kèm theo Hợp đồng này.

Quyền lợi:

3.9 Được quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin về Trang Bán Hàng và các chiến dịch quảng cáo cho các hàng hoá của Trang Bán Hàng mà hai Bên hợp tác kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác;

3.10 Được quyền giới thiệu Trang Bán Hàng và Sản phẩm/Dịch vụ trên Trang Bán Hàng cho các Đối tác tham gia Nền tảng của Bên B/đối tác của Bên B để tiến hành phân phối;

3.11 Được hưởng hoa hồng từ việc phân phối Sản phẩm/Dịch vụ trên Trang Bán Hàng theo Hợp đồng này với mức hoa hồng được quy định chi tiết tại Phần II_Điều Khoản Chi Tiết Của Hợp đồng;

3.12 Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải bồi thường cho Bên A bất kỳ khoản phí nào, trong trường hợp Trang Bán Hàng, Sản phẩm/Dịch vụ trên Trang Bán Hàng vi phạm quy định về Giấy phép; và/hoặc trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ Bên A vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật, quyền Sở hữu trí tuệ, và/hoặc có bất kỳ sự tranh chấp/ khiếu nại nào với Bên thứ ba;

3.13 Được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lý, kinh tế liên quan trong trường hợp: Có bất kỳ sự tranh chấp/khiếu nại về Trang Bán Hàng và các sản phẩm/dịch vụ quảng cáo trên Trang Bán Hàng cũng như mọi thông tin liên quan đến Trang Bán Hàng do Bên A cung cấp; các tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ và các tranh chấp khác có liên quan trong quá trình Bên A hoạt động và cung cấp dịch vụ với Bên thứ ba; Trang Bán Hàng và các sản phẩm/dịch vụ trên Trang Bán Hàng vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước trong việc xin các loại giấy phép phát hành (nếu có); và/ hoặc trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ Bên A vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
Trường hợp một trong hai Bên vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đã được thỏa thuận trong Hợp đồng mà không xuất phát từ những Sự kiện bất khả kháng (quy định tại khoản 9.1 Phần I_Điều Khoản Chung Của Hợp Đồng)… Bên vi phạm sẽ phải chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm (không áp dụng đối với trường hợp vi phạm về thanh toán/chậm thanh toán), đồng thời bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh đã được chứng minh theo từng trường hợp cụ thể cho Bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: BẢO MẬT VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
5.1 Các Bên có trách nhiệm phải bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của Hợp đồng này tối thiểu là 01 (một) năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bảo mật của thông tin này.

5.2 Quy định tại Điều 5.1 trên đây sẽ không áp dụng cho:

5.2.1 Các thông tin được công bố tại thời điểm ký kết Hợp đồng này hoặc sau đó mà không phải do hành vi vi phạm Hợp đồng này.

5.2.2 Các thông tin mà một Bên biết được trước khi ký kết Hợp đồng này hoặc do một Bên hoặc người lao động của Bên đó độc lập phát triển trên cơ sở không sử dụng các thông tin đề cập trên đây, hoặc;

5.2.3 Các thông tin được công bố trên tinh thần thiện chí cho mỗi Bên từ một Bên thứ ba hợp pháp có quyền công bố các thông tin này.

5.3 Các Bên sẽ có quyền công bố hoặc trao quyền tiếp cận các thông tin bảo mật được viện dẫn trong các Mục ở trên cho người lao động tương ứng và/ hoặc các nhà tư vấn Bên ngoài và/ hoặc các cố vấn trong chừng mực những người lao động và/ hoặc các nhà tư vấn Bên ngoài và/ hoặc các cố vấn này cần phải biết trong phạm vi thương lượng và thảo luận theo Hợp đồng này và với điều kiện rằng Bên tiếp nhận thông tin có được sự cam kết cần thiết bằng văn bản nhằm bảo mật và không tiết lộ thông tin từ những người lao động và/ hoặc các nhà tư vấn nước ngoài và/hoặc cố vấn đó trước khi công bố hoặc trao quyền tiếp cận thông tin cho họ.

5.4 Các thông tin được quy định trong Mục 5.1 trên đây vẫn là tài sản của Bên công bố, và Bên tiếp nhận theo yêu cầu bằng văn bản của Bên công bố hoàn trả ngay lập tức mọi thông tin nhận được cho Bên công bố theo Hợp đồng này mà không được giữ lại bất kỳ bản sao nào.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
6.1 Hợp đồng này và các Phụ lục của Hợp đồng này có thể sửa đổi theo thỏa thuận bằng văn bản và Phụ lục Hợp đồng giữa các Bên.

6.2 Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

6.2.1 Hợp đồng hết hạn, một Bên có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp đồng.

6.2.2 Cả hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng này; trong trường hợp đó hai Bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt Hợp đồng; các điều kiện này được ghi chi tiết trong biên bản thanh lý Hợp đồng.

6.2.3 Một trong hai Bên bị thanh lý, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thỏa thuận và/ hoặc phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

6.2.4 Các trường hợp bất khả kháng xảy ra ngoài ý muốn của cả hai Bên dẫn đến một trong hai Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình mặc dù đã cố gắng hết mức có thể để khắc phục.

6.2.5 Một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn theo điều 6.3

6.3 Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn:

 • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu chứng minh được Bên kia có vi phạm trong việc thực hiện các trách nhiệm đó quy định trong Hợp đồng và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm.
 • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau khi đã thông báo bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày cho Bên Còn lại.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Hai Bên cùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung Hợp đồng. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, hòa giải hoặc thương lượng giữa các Bên. Nếu việc giải quyết không đạt được bằng đàm phán, thương lượng hay hòa giải thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc hai Bên.

ĐIỀU 8: TÍNH TỔNG THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này, bao gồm cả các Phụ lục kèm theo (nếu có), tạo nên một thỏa thuận hoàn chỉnh của các Bên về vấn đề mà các Bên hướng tới.
Mỗi Bên trong Hợp đồng thừa nhận rằng không một cam đoan, lời hứa, hay thỏa thuận nào, bằng miệng hay bằng văn bản, do Bên kia đưa ra, hoặc do người đại diện thay mặt của Bên đó đưa ra, mà không được thể hiện trong Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo, sẽ có ý nghĩa và hiệu lực ràng buộc các Bên.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
9.1 Bất khả kháng

 • Nếu một trong các Bên không thể thực thi được toàn bộ hay một phần nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này do Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của Cơ quan Chính phủ, hệ thống thiết bị của các Bên gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành khai thác hoặc do hạn chế về khả năng kỹ thuật các hệ thống thiết bị thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự kiện bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng đó.
 • Bên thông báo việc thực hiện Hợp đồng của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.
 • Khi Sự kiện bất khả kháng xảy ra, thì nghĩa vụ của các Bên tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng khi chấm dứt Sự kiện bất khả kháng hoặc khi Sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.

9.2 Thông báo

 • Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến Hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các Bên như nêu tại phần đầu của Hợp đồng.
 • Cho mục đích của Điều này, các Bên có thể thay đổi địa chỉ bằng cách gửi thông báo hợp lệ bằng văn bản cho Bên kia.

9.3 Luật áp dụng
– Việc lập Hợp đồng này, hiệu lực, giải thích, ký kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được tuân theo và được giải thích theo pháp luật của Việt Nam.
– Các Bên phải chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuế, phí được quy định bởi Chính quyền và Cơ quan Thuế địa phương đối với hợp đồng này, trong đó, trường hợp Cơ quan thuế địa phương quy định đánh thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán theo hợp đồng này, Bên A sẽ chịu nghĩa vụ các khoản thuế gián thu (ví dụ: Thuế Giá trị gia tăng); các khoản thuế trực thu (ví dụ: Thuế thu nhập doanh nghiệp/ Thuế Thu nhập cá nhân) sẽ do Bên B gánh chịu. Bên A có nghĩa vụ chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân theo quy định nếu có.

Đối với các khoản thuế trực thu do Bên B gánh chịu, Bên A sẽ có quyền khấu trừ và giữ lại phần thuế tương ứng trước khi thực hiện các khoản thanh toán phí dịch vụ cho Bên B dựa trên Thỏa thuận này, các khoản tiền thuế được khấu trừ và giữ lại sẽ được nộp cho Cơ quan Thuế địa phương theo luật thuế hiện hành.

9.4 Số bản
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU 10: ĐẦU MỐI LIÊN HỆ
Thông tin về đầu mối liên hệ sẽ được quy định cụ thể trong Phần II_Điều Khoản Chi Tiết của Hợp Đồng.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có hiệu lực và thời hạn như được nêu tại Phần II_ Điều Khoản Chi Tiết Của Hợp Đồng.

THANH TOÁN
Cho đến trước ngày cuối cùng của tháng T+2 hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ bộ chứng từ (đối với pháp nhân) hoặc từ ngày bên B nhấn duyệt đối soát (hóa đơn) trên hệ thống Affiliate (đối với cá nhân), Bên A thanh toán phần doanh thu Bên B được hưởng

Cập nhật mới:
Fadocare sẽ bắt đầu tiến hành thanh toán hoa hồng cho Quý đối tác đối với khoản hoa hồng sau đối soát đạt từ 200,000 VND trở lên:
– Thời gian bắt đầu áp dụng: kỳ hoa hồng phát sinh tháng 08 năm 2022 (thuộc kỳ đối soát tháng 09 năm 2022/ kỳ thanh toán tháng 10 năm 2022)
– Như vậy, từ kỳ hoa hồng phát sinh tháng 08 năm 2022 trở đi (thuộc kỳ đối soát tháng 09/2022), nếu tổng hoa hồng sau đối soát mỗi tháng của Quý Đối Tác trên hệ thống Affiliate nhỏ hơn 200,000 VND, thay vì thanh toán vào kỳ hạn T+2 như thông thường, Fadocare sẽ cộng dồn và tiến hành thanh toán tổng hoa hồng này vào kỳ đối soát các tháng tiếp theo, cho đến khi hoa hồng của Quý Đối Tác đạt tối thiểu 200,000 VND.