1. Link giới thiệu là gì?

Sau khi đăng ký tài khoản đối tác tại Fadocare, bạn sẽ được cấp một đường link có kèm mã giới thiệu của bạn (hay còn gọi là link giới thiệu). Ví dụ: https://fadocare.com/?ref=18KdH

Khi người dùng click vào link giới thiệu của bạn để mua sắm trên website Fadocare.com thì hoa hồng sẽ được tính cho bạn.


2. Hướng dẫn lấy/tạo link giới thiệu Fadocare Affiliate

Có 2 cách lấy/tạo link Fadocare Affiliate

Cách 1: Lấy link chia sẻ trực tiếp

Hệ thống sẽ ghi nhận hoa hồng cho bạn khi có khách mua hàng thông qua link giới thiệu của bạn

Bước 1: Chọn mục Tổng quan > chọn Hướng dẫn

Bước 2: Chọn Sao chép liên kết có mã giới thiệu của bạn để chia sẻ

Cách 2: Lấy link sản phẩm trực tiếp

Bước 1: Vào website fadocare.com sao chép link sản phẩm bạn muốn chia sẻ

 

Bước 2: Vào Dashboard, Chọn mục Tổng quan > chọn Hướng dẫn > chọn Tạo link sản phẩm

Bước 3: Dán link sản phẩm vừa sao chép vào ô Nhập link sản phẩm, sau đó nhấn Lưu liên kết để tạo link

Bước 4: Sao chép đường dẫn sản phẩm có gắn mã giới thiệu của bạn để chia sẻ