Các bước đăng ký tài khoản Fadocare Affiliate

Bước 1:

Truy cập vào trang đăng ký tại link: https://partner.fadocare.com/partner-authentication/signup

Nhập đầy đủ thông tin “Họ và tên”, “Email” và “Số điện thoại” của bạn, sau đó nhấn vào nút “Đăng ký”


Bước 2:

Xác thực email đăng ký

Kiểm tra hộp thư đến của email đã đăng ký, click vào liên kết “Xác thực email”, hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập. Bạn hãy nhập mật khẩu lúc đăng ký và click vào nút “Cập nhật” để cập nhật thông tin.


Bước 3:

Nhập địa chỉ của bạn, sau đó click vào “Tiếp theo” để chuyển sang cập nhật thông tin thanh toán.


Bước 4:

Nhập thông tin thanh toán của bạn, sau đó click vào “Cập nhật thông tin” để hoàn tất.


Bước 5:

Sau khi nhấn nút “Cập nhật thông tin”, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình thông báo “Vui lòng chờ xét duyệt”.

Tại bước này bạn có thể xem lại thông tin bạn nhập đã đúng chưa và bấm vào “Lưu thiết lập” nếu có thay đổi bất kỳ thông tin nào và chờ xét duyệt từ hệ thống.

Sau khi tài khoản được duyệt, bạn mới có thể đăng nhập vào hệ thống Tiếp thị liên hết của Fadocare để tiến hành quảng bá sản phẩm. Hệ thống sẽ gửi email thông báo khi tài khoản của bạn được duyệt.

Tại sao phải điền thông tin để duyệt tài khoản?

Chúng tôi cần định danh và xác thực thông tin của bạn để tiến hành thanh toán.

Đối tác cần cập nhật đầy đủ thông tin để được thanh toán từ chương trình. Bao gồm : Thông tin tài khoản (bắt buộc điền đầy đủ).

Đăng ký ngay